Ford poate construi o mașin� electric� cu raz� lung� de acțiune Tesla-Rivaling

Nu este un secret faptul c� Tesla a revoluționat piața automobilelor electrice cu modelul S. Automakers, cum ar fi General Motors, au luat cunoștinț� de interesul public și acum Ford a dezv�luit c� are �n vedere construirea unei mașini electrice similare cu raz� lung� de acțiune care s� rivalizeze Modelul S 265 -maxim�.

�n timpul unui apel recent de conferinț�, CEO-ul Ford Mark Fields a dezv�luit reporterilor c� Ford sa uitat mai atent la Modelul S. "Privind mai atent" implic� de fapt, lu�nd un vehicul �n afar� și reconstruindu-l. Dup� o examinare mai atent� a modelului S, Ford are acum �n vedere construirea propriei sale mașini electrice cu raz� lung� de acțiune. C�mpurile au declarat reporterilor c� o mașin� electric� cu raz� lung� de acțiune ar fi "�n concordanț� cu filozofia produsului [Ford]".

Related: GM lucreaz� la un Chevrolet cu o putere de 200 de kilometri la prețuri accesibile

Ford ofer� �n prezent o mașin� complet electric�, Ford Focus Electric, dar gama sa limitat� de 76 mile nu se poate opune modelului S. Focus Electric a avut de asemenea un timp dificil de concurenț� faț� de alte mașini electrice precum Nissan Leaf, care a forțat Ford s� scad� �n mod constant prețul Focus Electric.

Ford va construi un rival actual la modelul Tesla S? Mark Fields afirm� c� Ford nu are intenția de a construi o mașin� electric� care s� concureze direct cu modelul S, dar o nou� mașin� electric� cu o gam� mai lung� dec�t Focus Electric este o posibilitate.

+ Ford

Prin Monitorul științific creștin

Loading...