Ice Womb este o cabin� de �nc�lzire geometric� pentru patinele de gheaț� r�coroase

Vremea de iarn� este peste noi, iar distracția favorit� a tuturor timpurilor reci, patinajul de gheaț�, preia iazurile și patinele din �ntreaga lume. Ice Womb de la Virginia Melnyk ofer� un loc pentru a �nc�lzi degetele și fețele atunci c�nd faceți patinaj �n aer liber pe un drum �nghețat. Structura cubului geometric se amestec� cu irizarea gheții din exterior, dar interiorul este un roșu ad�nc, cald.


Melnyk a proiectat exteriorul lui Ice Womb pentru a se armoniza cu magia natural� a peisajului de iarn�. Fața str�lucitoare reflect� z�pada și gheața lacului sau iazului �nghețat, care se afl� aproape, extinderea zonei de minuni de iarn� creat� dup� o ninsoare clar�. Departe de vremea rece, r�gazul se poate amesteca f�r� probleme �n iernișoar�, ap�r�nd ca o oaz� atunci c�nd patinatorii se apropie de structur�.

Dup� c�teva rotații �n jurul gheții, patinatorii pot lua o respirație și �și pot �nc�lzi nasul �n confortul Ice Womb. Contrast�nd de peisajul �nghețat afar�, uterul stralucitor este confortabil și primit. O cavern� roșie ca spațiul �i �nt�mpin� pe vizitatori prin intr�ri pe toate laturile cuburilor. �n interior, patinatorii pot s� se odihneasc� și s� se relaxeze �n diferite t�ieri �n interiorul roșu de pluș. Zonele pentru a sta �n picioare, așezați, așezați-v� și așezați-v� �n spate, sunt create pe fiecare dintre cele patru fațade și se conecteaz� �n interior.

Pernele roșu pline de linie �n fiecare zon� a interiorului, cre�nd un loc susținut și confortabil pentru a sta cu prietenii �nainte de a lua din nou la gheaț�. Gheața de gheaț� a lui Melnyk este o colib� de �nc�lzire care poate aduce c�ldur� �n apele �nghețate din orice regiune.

+ Virginia Melnyk

Prin Archinect

Loading...